Privacy Privacy
Privacyverklaring
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Gereformeerde Kerk Vollenhove.
Gereformeerde Kerk Vollenhove
Kerksteeg 1
8325 BE
Vollenhove

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Gereformeerde Kerk Vollenhove kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gereformeerde Kerk Vollenhove, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gereformeerde Kerk Vollenhove verstrekt. Gereformeerde Kerk Vollenhove kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw geboortedatum
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
Waarom zijn deze gegevens nodig
Gereformeerde Kerk Vollenhove verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, of om u te autoriseren voor een login-account op de website.
Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 
Fotoalbum
Het fotoalbum van de kerk kan alleen ingezien worden via een login. Een login-account kan aangevraagd worden door geregistreerde kerkleden bij de webmaster (klik hier voor aanvraag login-account). Het e-mailadres van de aanvrager moet bekend zijn in de ledenadministratie van de kerk.
Delen met Anderen
Gereformeerde Kerk Vollenhove verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om
 te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Gereformeerde Kerk Vollenhove worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gereformeerde Kerk Vollenhove gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Gereformeerde Kerk Vollenhove" en zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
terug