zondag 11 juni 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal  (zittend)


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:       Anne Kroeze
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecten
                 -Avondmaalscollecte: Tanzania bouw ziekenhuis

(in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel (Tanzania) t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove |
     NL 77 RABO 0127969217)  
                -Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug