zondag 3 maart 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst


Heilig Avondmaal (zittend)

Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:       Johan Tijssen

Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte:  -Avondmaalscollecte  t.b.v.. Leger des Heils
                 - Diaconie
(beide in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum  en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove
    NL 77 RABO 0127969217) 
               -Onderhoud kerkgebouw
(in de kerk, via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug