zondag 17 december 2023 om 10.00 uur

Top2000-dienst

Derde Adventszondag
Top2000 dienst

Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Muziek:   Huisband en Aline Rook-Boes
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk, via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug