zondag 31 december 2023 om 19.00 uur

Oudejaarsdienst


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist/pianist:   Anne Kroeze
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk, via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug