Woensdag 10 mrt 2021  om 19.30 uur
Voorganger: mevr. H. Kramer
Biddag Kerkdienst voor allen via de livestream op internet
Organist: Anne Kroeze

Biddag voor gewas en arbeid
Gezamenlijke dienst met Herv. Gem.
Voorganger
: mevr. H. Kramer
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Anne Kroeze
Liturgie
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(beide via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)

terug