Zondag 7 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
Kerkdienst voor allen via de livestream op internet
Organist: Johan Tijssen

Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele
Klik hier voor uitzending via de livestream
Liturgie
Organist:   - Johan Tijssen
Collectes: (via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel)
  -Zending- Kerk in actie
     op NL80 RABO 0322 0875 03
     t.n.v. Zending Geref. Kerk Vollenhove
  - Onderhoud kerkgebouw
     t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
     op  NL34 RABO 0301821151
     of   NL76 INGB 0000938679
)

terug