Zondag 14 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Torenbeek, Emmeloord
Kerkdienst voor allen via de livestream op internet
Organist: Erik Hofstede

Voorganger: ds. H. Torenbeek, Emmeloord
Klik hier voor uitzending via de livestream
Liturgie
Organist:  - Erik Hofstede
Collecte: Binnenlands diaconaat- kerk in Actie

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.  Diaconaat Nederland.
                  - Onderhoud kerkgebouw
(via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151  of
   NL76 INGB 0000938679
)

terug