Zondag 18 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
Kerkdienst via aanmelding of via de livestream op internet
Organist: Anne Kroeze

Aanvraag voor bijwonen dienst via e-mail
 aanvraag kerkbezoek
of tel.:   06-13660210
Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Anne Kroeze
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(beide via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)
Liturgie

terug