Zondag 23 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Wolters
Kerkdienst via aanmelding of via de livestream op internet
Organist: Herman Kamp


1e Pinksterdag
Aanvraag voor bijwonen dienst via e-mail:
 aanvraag kerkbezoek
of tel.:   06-13660210
Voorganger: ds. D. Wolters
Klik hier voor uitzending via de livestream
Begeleiding:   - Herman Kamp en huisband
Collectes:  - Pinkstercollecte Kerk in Actie  

          (via bankoverschrijving op
           NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
  o.v.v. collecte Pinksterzending)
                - Onderhoud kerkgebouw
(via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)
Liturgie

terug