Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.


Hieronder vallen:
- Opstellen beleidsplan, begroting en jaarrekening.
- Zorg dragen voor geldwerving.
- Onderhoud Kleine- of Mariakerk, de Voorhof en de pastorie.
- Beheer van goederen van de gemeente.
- Personeelsbeleid.
- Opdrachtgever van kosters en beheerders.
- Bijhouden van registers en archieven
- Beheren van verzekeringspolissen.


Als ouderling- kerkrentmeesters hebben nu zitting:
F. van Harten ( voorzitter),
G. Hulleman (secretaris samen met zijn echtgenote),
F.H. Treep

Gewone leden van het college:
Mevr. A. Hulleman- van der Linde ( secretaris samen met haar echgenoot tevens boekhouder)
G. Dikken

 

Vragen aan het College van Kerkrentmeesters? Stuur een mailtje door op de enveloppe te klikken

terug