PR Commissie PR Commissie
Het doel van de PR commissie is om meer bekendheid aan de activiteiten van onze kerk te geven.
Informatie vanuit andere commissies binnen de kerk, die gepubliceerd moet worden in bijvoorbeeld  kranten zoals De Nieuwsbode, De Noordoostpolder ,enz. wordt door de PR commissie verspreid. Ook kan de commissie posters vermenigvuldigen en verspreiden.
Het is de bedoeling dat u uw informatie stuurt naar: prmariakerk@gmail.com tenminste een week voor de gewenste publicatiedatum.
De PR commissie van de Mariakerk bestaat uit: Sonja Zeelte-Bovendeur, Corry van Rosmalen en Hanneke Lassche. 
terug