PR Commissie PR Commissie

Het doel van de PR commissie is om meer bekendheid aan de activiteiten van onze kerk te geven.
Informatie vanuit andere commissies binnen de kerk, die gepubliceerd moet worden in bijvoorbeeld  kranten zoals De Nieuwsbode, De Noordoostpolder, Facebook enz. wordt door de PR commissie verspreid. Ook kan de commissie posters vermenigvuldigen en verspreiden.
Het is de bedoeling dat u uw informatie stuurt naar: tenminste een week voor de gewenste publicatiedatum.
De PR commissie van de Mariakerk bestaat uit: Sonja Zeelte-Bovendeur, Corry van Rosmalen en Hanneke Lassche.
FACEBOOK 
De Mariakerk Vollenhove heeft ook een facebookpagina. Deze wordt beheerd door Sonja Bovendeur van de PR-commissie.
Mocht u iets via de Facebookpagina van de kerk willen delen(graag!), dan kunt u dit sturen naar .
Klik hieronder om naar de Facebookpagina te gaan.


 

terug